เอกสารที่ต้องเตรียมกรณี
จดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ถือหุ้น 50% ขึ้นไป (บริษัทต่างด้าว)

ฟรี! น้อง Inflow ช่วยคิด

ผู้ช่วยบัญชี-ภาษียุคใหม่ ช่วยไขปัญหาบัญชีภาษีที่ยากให้ง่ายขึ้น

มีน้อง Inflow เก็บไว้ ไม่พลาดเรื่องบัญชี ภาษี กับ Inflow Assistant

นอกจากนี้ยังมีเอกสารอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการขอจดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้