จะทำบัญชีเองทำไม ถ้ามีบริษัทที่ถูกและดีให้บริการ

รับทำบัญชี

คุณกำลังพบปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่ไหม

เครียด

สับสนเพราะการทำบัญชีและภาษีนั้นยุ่งยากและวุ่นวาย.

ขาดอิสระ

เพราะธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาด้วย Passion กลับกลายเป็นภาระไปซะแล้ว

บริษัทไม่โต

ไม่เหลือเวลาที่จะวางแผนขยายเนื่องจากต้องมานั่งทำบัญชีและภาษีด้วยตัวเอง

ขาดสมดุลชีวิต

บริหารธุรกิจก็เสียเวลาพออยู่แล้ว พอบัญชีเพิ่มเข้ามากลับทำให้เวลาทั้งหมดต้องอยู่กับงาน

WHO WE ARE

เรามีชื่อในการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจในเรื่องบัญชีและภาษีเพื่อให้เจ้าของธุรกิจมั่นใจว่าบัญชีและภาษีที่ทำออกมานั้นถูกต้อง อีกทั้งเรายังให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเรื่องจำนวนคนหรือเวลาที่มีน้อยกว่าบริษัทระดับ Corporate หรือความรู้ในการบริหารจัดการภาษี ซึ่งเราก็มีผู้ตรวจสอบบัญชี CPA คอยให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน

รับทำบัญชีขั้นตอนง่ายๆ

ทำความเข้าใจ ขอบเขตและลักษณะธุรกิจลูกค้า

เพื่อจัดทำใบเสนอราคาตามขอบเขตที่ตกลง

ลูกค้าลงนามในใบเสนอราคา

ยืนยันตอบรับงาน

assign ผู้จัดการด้านบัญชีเพื่อดูแลธุรกิจลูกค้า

และประสานงานอย่างใกล้ชิด

แจ้งขั้นตอนการทำงานแต่ละเดือน

รวมถึงตกลงวิธีรับเอกสาร

10+

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี

50+

บริษัทที่เราช่วยจัดตั้ง

500+

บริษัทที่ไว้ใจให้เราดูแล

Table of Contents

Inflow Account FAQ

กิจการรูปแบบไหนที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมายกำหนด ?
logoinflowChat-01_trim

– ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

– บริษัทจำกัด

– บริษัทมหาชนจำกัด

– นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

– กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

– บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่าย นำเข้า ส่งออก เทปเพลง ซีดี วิดีโอ

เจ้าของกิจการจบปริญญาตรีทางบัญชี สามารถเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตัวเองได้หรือไม่ ?
logoinflowChat-01_trim

หากเจ้าของกิจการจบทางด้านบัญชีมา มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก็สามารถเป็นผู้ทำบัญชีเองได้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบบัญชีเองได้ จะต้องส่งให้สำนักงานบัญชี หรือจ้างผู้สอบบัญชีอิสระเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้

ผู้สอบบัญชี ก็คือนักบัญชีที่ผ่านการสอบได้รับอนุญาต (CPA) ให้ตรวจสอบบัญชี การเงิน ภาษีและเซ็นรับรองได้ โดยจะต้องไม่ใช่คนที่รับทำบัญชี ดังนั้น หากเจ้าของกิจการสามารถทำบัญชีเองได้ หรือมีผู้ทำบัญชีเป็นพนักงานประจำ จำเป็นต้องจ้างผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบบัญชีด้วย

คุณสมบัติของผู้ รับทำบัญชี มีอะไรบ้าง ?
logoinflowChat-01_trim

1.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน  5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมและรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ผู้ รับทำบัญชี ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับ ปวส. ทางการบัญชี ปริญญาตรี ทางการบัญชีขึ้นไป

2.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีทุนจดทะเบียนเกิน 5,000,000 บาท หรือมีสินทรัพย์รวม หรือรายได้รวมเกิน 30,000,000 บาท ผู้ รับทำบัญชี ต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีขึ้นไป

3.บริษัทมหาชน ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ผู้ รับทำบัญชี ต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางการบัญชีขึ้นไป

4.นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในไทย ผู้ รับทำบัญชี ต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางการบัญชีขึ้นไป

5.กิจการร่วมค้า ผู้ รับทำบัญชี ต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางการบัญชีขึ้นไป 

เงินขั้นต่ำเท่าไร จึงจะจ้างทำบัญชีรายเดือนได้ ?
logoinflowChat-01_trim

สำหรับค่าบริการ รับทำบัญชี รายเดือน ของสำนักงานบัญชี Inflow Account นั้น จะขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงจำนวนเอกสาร ปริมาณบิล ใบเสร็จต่างๆ หากไม่เกิน 10 รายการ จะเริ่มต้นที่ 1,000 บาท/เดือน  

กิจการต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างส่งให้สำนักงานในการ รับทำบัญชี รายเดือน ?
logoinflowChat-01_trim

1.เอกสารสำคัญบริษัท

– สำเนาหนังสือรับรองบริษัทล่าสุด

– สำเนา บอจ.5 ล่าสุด

2.เอกสารแต่ละเดือนของบริษัท

– ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบทั้งหมด เช่นใบแจ้งหนี้, ใบหัก ณ ที่จ่าย ทั้งทางรายได้ และค่าใช้จ่ายของบริษัทในเดือน

– Bank statement ทุกบัญชีของบริษัท

หากกิจการต้องการเปลี่ยนสำนักงานบัญชีผู้ รับทำบัญชี ต้องขอเอกสารอะไรจากสำนักงานบัญชีที่เก่าบ้าง ?
logoinflowChat-01_trim

1. เอกสารรายได้ค่าใช้จ่ายตัวจริงของกิจการ เช่นบิลซื้อขาย แบบนำส่งภาษีและใบเสร็จ แบบนำส่งประกันสังคมและใบเสร็จ (ขอคืนกลับมาเก็บที่บริษัท ถ้ามีเก็บอยู่ที่สำนักงานบัญชี)
2. ข้อมูลการบันทึกบัญชี: ข้อมูล ณ วันสุดท้ายก่อนเริ่มทำบัญชีกับสำนักงานบัญชีที่ใหม่ ดังนี้
– งบทดลอง (TB)
– สมุดรายวันแยกประเภท (GL)
– สมุดรายวันเฉพาะ (รายวันซื้อ ขาย จ่ายเงิน รับเงิน)
– ทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท
– ทะเบียนลูกหนี้ เจ้าหนี้
– รายละเอียดประกอบยอดงบคงเหลือฝั่งสินทรัพย์และหนี้สิน

*โดยปกติการเปลี่ยนสำนักงานบัญชีผู้รับทำบัญชีใหม่ ทางสำนักงานบัญชีเก่าจะใช้เวลาในการปิดบัญชีเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับสำนักงานบัญชีใหม่ โดยระยะเวลาตามแต่ที่ตกลงกันกับลูกค้า ซึ่งปกติประมาณ 1 เดือน

3. ขอรหัสผ่านต่างๆ เช่น
– รหัสผ่าน DBD e-filling
– รหัสผ่านยื่นภาษีกับกรมสรรพากร
– รหัสผ่านทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตกับประกันสังคม

text ...

วางเรื่องวุ่นๆของบัญชีภาษีไว้กับเรา แล้วเพิ่มเวลาชีวิตของคุณตอนนี้

inflowaccount.co.th