บริการทางทะเบียนธุรกิจ

ให้บริการทางทะเบียนธุรกิจครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท รวมถึงแปลและจัดทำเอกสารต่าง ๆเกี่ยวกับบริษัท


บริการจดทะเบียนธุรกิจ

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนขอเลขทะเบียนผู้เสียภาษี

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร


บริการแปลเอกสาร

รายงานประจำปี (Annual report)

เอกสาร Press conference

แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (56-1)

เอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ

หากท่านสนใจบริการของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หากท่านสนใจบริการของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกลับ


Related Articles