บัญชีเชิงรับ

การใช้การบัญชีเพื่อป้องกันการสูญเสียกำไรของกิจการ

กำไรของกิจการเกิดจากรายได้ – ค่าใช้จ่าย ซึ่งวิธีการที่จะเพิ่มกำไรของกิจการสามารถทำได้จาก 2 วิธี ได้แก่ การเพิ่มรายได้ หรือการลดค่าใช้จ่าย

บัญชีเชิงรับคือการโฟกัสกับการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้ และค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ลดภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี

เพิ่มประสิทธิภาพทางภาษี

ค่าบริการบัญชีรายเดือน แบ่งออกเป็น 3 packages โดยมีราคาเริ่มต้นเพียง

ค่าบริการบัญชีรายเดือน แบ่งออกเป็น 3 Packages
โดยมีราคาเริ่มต้นเพียง

หากท่านสนใจบริการของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกลับ
หากท่านสนใจบริการของเรา กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้เราติดต่อกลับ


Related Articles