แบบประเมินความเสี่ยง

ที่สรรพากรอาจรู้รายได้ของคุณ

และถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

ฟรี! น้อง Inflow ช่วยคิด

ผู้ช่วยบัญชี-ภาษียุคใหม่ ช่วยไขปัญหาบัญชีภาษีที่ยากให้ง่ายขึ้น

มีน้อง Inflow เก็บไว้ ไม่พลาดเรื่องบัญชี ภาษี กับ Inflow Assistant

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่สรรพากรอาจรู้รายได้และถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

อาจเป็นคุณหรือไม่ ทำแบบประเมินความเสี่ยงกันเลย