โปรแกรมคำนวณ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน
(ค่าจ้างแรงงาน)

ฟรี! น้อง Inflow ช่วยคิด

ผู้ช่วยบัญชี-ภาษียุคใหม่ ช่วยไขปัญหาบัญชีภาษีที่ยากให้ง่ายขึ้น

มีน้อง Inflow เก็บไว้ ไม่พลาดเรื่องบัญชี ภาษี กับ Inflow Assistant

ดังนั้น ลูกจ้างสามารถใช้โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน(ค่าจ้างแรงงาน)

เพื่อนำไปใช้วางแผนภาษีที่ต้องเสียของตนเองได้ตลอดจนนายจ้างก็สามารถนำไปใช้

คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับลูกจ้างของกิจการตนเองแบบฟรีๆ กันได้เลย