บริการตรวจสอบ

เริ่มต้น ฿8,000/ปี

ปรึกษาฟรี

ใส่ใจรับฟังปัญหา
พร้อมให้คำปรึกษา "ฟรี"
ตลอดก่อน-หลังใช้บริการ

โปร่งใส

สามารถตรวจเช็กการทำงาน
การจ่ายเงิน การจ่ายภาษี
ของบริษัทเราได้ทุกส่วน

รับรองคุณภาพ

ตรวจสอบโดย CPA
ที่มีประสบการณ์กับ Big4
และธนาคารชั้นนำกว่า 10 ปี

บริการของเรา

ขอบเขตการให้บริการ

1. รับตรวจสอบบัญชี - งบการเงินประจำปี
2. รับสอบทาน - งบการเงินรายไตรมาส
3. รับตรวจสอบบัญชี - ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
4. รายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการ ตรวจสอบบัญชี ให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุม ภายในทางบัญชีที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และแนะนำถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไป

ขนาดธุรกิจที่ให้บริการ :

ตั้งแต่กิจการที่เริ่มต้นเปิดใหม่ ไปจนถึง กิจการที่ต้องการ เตรียมพร้อมเพื่อจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มธุรกิจที่ให้บริการ
ตรวจสอบบัญชี

ซื้อมาขายไป

บริการ

ขายของออนไลน์

รับเหมาก่อสร้าง

ผลิต

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

หน่วยงาน
ไม่แสวงหากำไร

10+

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี

50+

บริษัทที่เราช่วยจัดตั้ง

500+

บริษัทที่ไว้ใจให้เราดูแล

กระบวนการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างไร ?

กระบวนการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างไร ?

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง