ตามหาพ่อค้าแม่ค้า online ที่อยากสัมมนาภาษี-บัญชี

เข้าร่วมไขความลับเรื่อง ภาษี-บัญชี รู้ทันสรรพากรภายใน 1 วัน
  ในงานสัมมนา “รู้ ครบ จบหมด บัญชีภาษี ธุรกิจขายของ online”

ค่าสัมมนา
4,900 บาท

รับงานฟรีแลนซ์ จำเป็นต้องจ้างทำ บัญชีฟรีแลนซ์ หรือไม่

บัญชีฟรีแลนซ์

บัญชีฟรีแลนซ์ …ในยุคสมัยที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน การใช้ชีวิต รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มีความรุนแรงมากขึ้นในทุกๆ ปี อย่างเช่น โรคโควิด-19 ที่ทำให้คนไทยทุกคนต้องปรับตัวอย่างมาก การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมแบบกะทันหัน ชีวิตต้องเสพติดการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา 

โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งในบางครั้งทำให้มนุษย์เงินเดือนมีความคิดที่จะออกมาทำงานอิสระ เพื่อจะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากโรคโควิด-19 และอยากดีดตัวออกจากกฎระเบียบข้อบังคับ ภายในองค์กรหรือบริษัทนั้นๆ 

พอมนุษย์เงินเดือนออกจากการทำงานประจำมาประกอบอาชีพของตนเอง รับจ้างเป็นฟรีแลนซ์อิสระ เช่น รับแปลงาน นักดนตรีอิสระ รับรีวิวสินค้า ช่างภาพ นักเขียน กราฟิก ซึ่งการทำงานอิสระนี้ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับรายได้ซึ่งจะโยงไปถึงการทำบัญชีฟรีแลนซ์อีกด้วย 

แต่ในกรณีที่รายได้จากงานฟรีแลนซ์นี้ ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เราสามารถเลือกจ้างทำ บัญชีฟรีแลนซ์ หรือทำเองได้หากพอมีทักษะการลงบันทึกรายรับรายจ่าย

แต่ก่อนอื่นเราควรศึกษาหาความรู้ให้มีความเข้าใจเสียก่อนว่าอาชีพฟรีแลนซ์ที่เลือกนั้นเป็นแบบไหน สามารถจัดทำรายงานทางบัญชีเบื้องต้นได้เองหรือไม่ หรือต้องจ้างสำนักงานบัญชีเพื่อทำ บัญชีฟรีแลนซ์ จะดีกว่า

ทำงานอิสระในนามบุคคลธรรมดา ก็ต้องเข้าใจเรื่องบัญชีรายรับรายจ่าย

เมื่อพนักงานบริษัท เปลี่ยนโหมดมาทำงานอิสระ อันดับแรกเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพแบบไหนก็แล้วแต่ เมื่อเรามีรายได้เข้ามาการทำบัญชีเบื้องต้นด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่จำเป็น เช่น การทำรายรับ รายจ่าย เบื้องต้น เป็นการรายงานเงินสดรับ-จ่าย ซึ่งทางอธิบดีกรมสรรพากรได้มีข้อกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยังไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่จัดทำรายรับ-รายจ่ายเงินสดเป็นบันทึกประจำวันไว้

โดยมีขั้นตอนการจัดทำรายงานเงินสดรับ-จ่ายดังนี้

1.จัดทำการรายการรับ-จ่าย ตามรูปแบบช่องรายการที่ทางอธิบดีกรมสรรพากรได้กำหนดไว้ และสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองได้

2.ต้องจัดทำรายการรายงานเงินสดรับ-จ่าย ในรูปแบบภาษาไทยเท่านั้น โดยถ้าจะใช้เป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยกำกับด้วย

3.ต้องลงรายการในรายงานเงินสดรับ-จ่าย ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่ที่มีรายได้และรายจ่าย

4.รายการที่นำลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย

4.1 ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

4.2 รายรับและรายจ่ายให้ลงเป็นยอดรวมของในแต่ละวันทำการ โดยมีเอกสารประกอบรายรับรายจ่าย หรือสามารถลงรายการรับจ่าย โดยลงรายละเอียดรายการที่เกิดขึ้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน

4.3 รายจ่ายที่นํามาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ

4.4 สําหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนั้น สามารถนํามาลงเป็นต้นทุนของสินค้าหรือค่าใช้จ่ายได้ทั้งจํานวน เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม แต่กรณีที่จด VAT แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้ได้ ซึ่งหากมีรายได้เกิน 1.8 ล้าน ฟรีแลนซ์ก็มีหน้าที่ต้องจด VAT ด้วย

4.5 หากมีการขายสินค้า ให้บริการ  ซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินเชื่อให้บันทึกรายการในวันที่ได้รับชําระ หรือวันที่จ่ายชําระค่าสินค้าบริการนั้น โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ

5.ให้สรุปยอดรายรับ และรายจ่ายเป็นรายเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ฉะนั้นการทำงานฟรีแลนซ์ ก็ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสำหรับบัญชีฟรีแลนซ์ และข้อมูลทางภาษีร่วมด้วย ซึ่งอนาคตงานอิสระที่ทำอยู่นั้น อาจจะต้องมีการขยับขยายใหญ่โต ถึงขั้นจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลก็เป็นได้

 

งานฟรีแลนซ์เติบโต ควรจดทะเบียนนิติบุคคล และจ้างทำ บัญชีฟรีแลนซ์ ? 

มีข้อสงสัยมากมายจากคนทำงานฟรีแลนซ์ ว่างานที่ตนเองทำอยู่นั้น ควรจะจ้างทำบัญชีฟรีแลนซ์หรือไม่ เรามาวิเคราะห์พร้อมกันว่า…

งานฟรีแลนซ์ที่ทำอยู่มีรายได้มากน้อยแค่ไหน และจะมีแนวโน้มในการขยับขยายเพิ่มเติมหรือไม่ หากงานอิสระ งานฟรีแลนซ์ที่ทำนั้นไม่มีการต่อยอด ทำไปเรื่อยๆ และพอใจในรายได้ของตัวเองอยู่แล้ว ที่สำคัญสามารถทำบัญชีง่ายๆ ด้วยตัวเองได้ ในส่วนนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องจ้างทำบัญชีฟรีแลนซ์ 

แต่เมื่อใดก็ตามงานอิสระหรืองานฟรีแลนซ์ที่ทำอยู่ มีงานเข้ามาเยอะจนไม่สามารถทำคนเดียวได้ทัน ต้องมีพนักงานเข้ามาช่วย และมีความจำเป็นต้องขยับขยายใหญ่ขึ้น มีผู้ร่วมทำงานเพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด สิ่งที่จำเป็นคือควรจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล เพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีภาษี และใช้บริการตรวจสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด 

ฉะนั้น อยากแนะนำว่าควรจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชีฟรีแลนซ์ให้ เพื่อช่วยแนะนำและจัดทำเอกสาร รวมถึงช่วยดูแลในเรื่องภาษีให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และละเอียดยิ่งขึ้น 

 

เมื่องานฟรีแลนซ์เติบโต ต้องขยับขยาย… ควรจ้างทำ บัญชีฟรีแลนซ์ ดีที่สุด

เมื่อเวลาผ่านไปงานอิสระ หรืองานฟรีแลนซ์ที่ทำอยู่ มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้น และหากมีรายได้จากหลายๆ ช่องทาง ผู้ทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ควรทำการประเมินรายได้เบื้องต้นจากข้อมูลรายรับ-รายจ่ายที่ได้รับ 

และคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากพบว่าต้องเสียภาษีมากกว่า 20% ควรตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล จะช่วยประหยัดภาษีได้เพิ่มขึ้ย เนื่องจากนิติบุคคลจะคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิ อัตราสูงสุด 20% และได้ยกเว้นภาษี 3 แสนบาทแรกด้วย