จะทำบัญชีเองทำไม?

ถ้ามีบริษัทที่ถูกและดีให้บริการ

จะดีกว่าไหม?

จดบริษัทได้
ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ

จะดีกว่าไหม?

จดบริษัทได้ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ

จะทนปวดหัวต่อไปทำไม

...

เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ เท่านี้

ก็สามารถเปลี่ยนการจดบริษัทที่วุ่นวายให้กลายเป็นเรื่องกล้วยๆ

เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ เท่านี้

ก็สามารถเปลี่ยนการจดบริษัทที่วุ่นวายให้กลายเป็นเรื่องกล้วยๆ

เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ เท่านี้

ก็สามารถเปลี่ยนการจดบริษัทที่วุ่นวายให้กลายเป็นเรื่องกล้วยๆ

1.กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลในไฟล์แบบฟอร์มสำเร็จรูป
ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้

2.จองชื่อและเตรียมเอกสาร

Inflow ดำเนินการจองชื่อ
และจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด

3.ลงนามเอกสาร

รอรับเอกสารเพื่อลงนามและเตรียมเอกสารประกอบ
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

1.กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลในไฟล์แบบฟอร์มสำเร็จรูป
ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้

2.จองชื่อและเตรียมเอกสาร

Inflow ดำเนินการจองชื่อ
และจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด

3.ลงนามเอกสาร

รอรับเอกสารเพื่อลงนามและเตรียมเอกสารประกอบ
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

4.ดำเนินการจดบริษัท

นัดตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร
และเราดำเนินการจดบริษัทแทนลูกค้าทั้งหมด

5.ส่งเอกสารให้ลูกค้าถึงบ้าน

จัดส่งเอกสารรับรองการ
จดทะเบียนให้ลูกค้าถึงบ้าน

4.ดำเนินการจดบริษัท

นัดตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร
และเราดำเนินการจดบริษัทแทนลูกค้าทั้งหมด

5.ส่งเอกสารให้ลูกค้าถึงบ้าน

จัดส่งเอกสารรับรองการ
จดทะเบียนให้ลูกค้าถึงบ้าน

เริ่มจดบริษัทด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ เลยดีกว่า

เริ่มจดบริษัทด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ เลยดีกว่า

เริ่มจดบริษัทด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ เลยดีกว่า

แต่เดี๋ยวก่อน!
...เพราะเราใส่ใจกว่านั้น...

ด้วย Starter set สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นที่รวมทุกเรื่องสำคัญของกิจการไว้ ครบจบที่เดียว

แต่เดี๋ยวก่อน!
...เพราะเราใส่ใจกว่านั้น...

ด้วย Starter set สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นที่รวมทุกเรื่องสำคัญของกิจการไว้ ครบจบที่เดียว

แต่เดี๋ยวก่อน!
...เพราะเราใส่ใจกว่านั้น...

ด้วย Starter set สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นที่รวมทุกเรื่องสำคัญของกิจการไว้ ครบจบที่เดียว

คู่มือการจัดเก็บเอกสาร
อย่างครบถ้วนถูกต้อง

แบบฟอร์มเอกสารที่จำเป็น
สำหรับบริษัทที่เริ่มจัดตั้ง

Basic consult 1 เดือน

คู่มือการจัดเก็บเอกสาร
อย่างครบถ้วนถูกต้อง

แบบฟอร์มเอกสารที่จำเป็น
สำหรับบริษัทที่เริ่มจัดตั้ง

Basic consult 1 เดือน

คู่มือการจัดเก็บเอกสาร อย่างครบถ้วนถูกต้อง

แบบฟอร์มเอกสารที่จำเป็นสำหรับบริษัทที่เริ่มจัดตั้ง

Basic consult 1 เดือน

เสียงตอบรับจาก

จากลูกค้าของเรา

เสียงตอบรับจาก

จากลูกค้าของเรา

แต่ช้าก่อน... หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการ
บริการบัญชีด้วย เราขอแนะนำ

แต่ช้าก่อน... หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการ
บริการบัญชีด้วย เราขอแนะนำ

แต่ช้าก่อน... หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการ บริการบัญชีด้วย เราขอแนะนำ

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง