จะดีกว่าไหม
จดบริษัทง่ายๆ

ด้วย

ขั้นตอน

บริการจดทะเบียนบริษัท

เปิดบริษัททำไมถึงวุ่นวาย

เอกสารต้องเตรียมเยอะแยะ

เพียง 5 ขั้นตอน
ง่ายๆ เท่านี้

ก็สามารถเปลี่ยนการจดบริษัทที่วุ่นวาย
ให้กลายเป็นเรื่องกล้วยๆ

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลในไฟล์แบบฟอร์มสำเร็จรูป
ที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้

จองชื่อและเตรียมเอกสาร

Inflow ดำเนินการจดชื่อ
และเตรียมเอกสารทั้งหมด

ลงนามเอกสาร

รอรับเอกสารเพื่อลงนามและเตรียมเอกสารประกอบ

ดำเนินการจดบริษัท

นัดตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการจดบริษัทแทนลูกค้าทั้งหมด

ส่งเอกสารให้ลูกค้าถึงบ้าน

จัดส่งเอกสารรับรองการจดทะเบียน
ให้ลูกค้าถึงบ้าน

WHO
WE ARE

เรามีชื่อในการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจในเรื่องบัญชีและภาษีเพื่อให้เจ้าของธุรกิจมั่นใจว่าบัญชีและภาษีที่ทำออกมานั้นถูกต้อง อีกทั้งเรายังให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเรื่องจำนวนคนหรือเวลาที่มีน้อยกว่าบริษัทระดับ Corporate หรือความรู้ในการบริหารจัดการภาษี ซึ่งเราก็มีผู้ตรวจสอบบัญชี CPA คอยให้คำแนะนำกับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน

บริการเปิดบริษัท
PACKAGE

฿9,900แถมฟรี !!!

  • ตรายางพร้อมหมึกในตัว 1 ชิ้น
  • คัดสำเนาเอกสารสำคัญของบริษัท (บอจ.2, บอจ.3, บอจ.5)
  • รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารบริษัท
  • แผนที่บริษัทแบบกราฟฟิก ประกอบการยื่นจดทะเบียน

STARTER
PACKAGE

฿7,500

บริการเปิดบริษัทราคารวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดเมื่อทำสัญญาบัญชี 1 ปี

10+

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี

50+

บริษัทที่เราช่วยจัดตั้ง

500+

บริษัทที่ให้เราดูแล

Table of Contents

Inflow Account FAQ

ณ วันจดทะเบียนบริษัท ต้องมีเงินทุนเท่าไร ?
logoinflowChat-01_trim

ทุนในการ จดทะเบียนบริษัท กรมพัฒน์ไม่ได้มีการกำหนดขั้นต่ำ แต่กำหนดแค่เพียงว่าต้องมีผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัทตอนยื่นขอจดทะเบียนบริษัท อย่างน้อย 3 คน และราคาต่อหุ้นต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท ดังนั้น ทุนขั้นต่ำในการเริ่มจัดตั้งบริษัทจึงเท่ากับ 15 บาท

โดย ณ วันที่จัดตั้งผู้ถือหุ้นต้องชำระเงินตามจำนวนทุนที่จดทะเบียนเข้ามาในบริษัท อย่างน้อย 25% ของทุนทั้งหมด สมมุติแจ้งทุนจดทะเบียนไว้ 1,000,000 บาท เราต้องชำระค่าหุ้นขั้นต่ำ 25% เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท

จดทะเบียนบริษัท ต้องมีทุนจริงหรือไม่ ?
logoinflowChat-01_trim

การ จดทะเบียนบริษัท ไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจริงตามที่ขอจดทะเบียน เพราะเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ไม่ได้มีการเช็กเงินสด หรือเงินฝากธนาคารที่ชำระทุนเข้าบริษัทจริง แต่จะขอดูเอกสารใบรับชำระค่าหุ้น ณ ตอนส่งเอกสาร เพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะไม่มีเงินสักบาทก็สามารถขอจดทะเบียนบริษัทได้

แต่ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนเกิน 5,000,000 บาท หรือมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นในบริษัทด้วย ก็จำเป็นจะต้องมีเงินทุนจริงๆ ตั้งแต่ ณ วันที่จดบริษัท เนื่องจากถ้าเข้าตามเกณฑ์ข้างต้น จะมีการตรวจสอบเงินทุนที่ชำระ โดยผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นหลักฐานว่ามีเงินจริงตามที่จดทะเบียน เพื่อป้องกันการแอบอ้างจดทะเบียนบริษัทด้วยทุนหลายร้อยล้านบาทให้ดูมีความน่าเชื่อถือ แล้วไปหลอกลวงประชาชน จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ

ควร จดทะเบียนบริษัท ด้วยทุนเท่าไร ?
logoinflowChat-01_trim

บริษัทจำกัด หุ้นจะต้องมีราคาไม่น้อยกว่าหุ้นละ 5 บาท ต่อ 1 หุ้น และมีหุ้นจดทะเบียนอย่างน้อย 3 คน ดังนั้น ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสุดของบริษัทก็คือ 15 บาท สามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ แต่เพื่อความน่าเชื่อถือ ควรมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 100,000-1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ  

ห้างหุ้นส่วน เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดทุนขั้นต่ำสำหรับห้างหุ้นส่วน ดังนั้น จึงทำให้ผู้ขอจดทะเบียนแบบห้างหุ้นส่วน สามารถตั้งทุนจดทะเบียนเท่าไรก็ได้ ซึ่งอาจลงทุนด้วยเงิน ทรัพย์สิน และแรงงานเป็นทุนจดทะเบียน แต่การลงทุนด้วยแรงงานจะต้องเป็นการลงทุนแบบไม่จำกัดความรับผิด ซึ่งหมายความว่า หากมีหนี้เกิดขึ้นระหว่างประกอบธุรกิจ หุ้นส่วนที่ลงทุนแบบไม่จำกัดความรับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบในหนี้ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วน 

แต่ถ้าหากลงทุนแบบจำกัดความรับผิด ต้องลงทุนด้วยเงินและทรัพย์สินเท่านั้น โดยรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้นไม่เกินจำนวนเงินที่ตนเองได้ลงทุนไป

จดทะเบียน “บริษัทจำกัด” กับ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” ต่างกันอย่างไร ?
logoinflowChat-01_trim

บริษัทจำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

จะต้องมีผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป

 

จะต้องมีผู้ร่วมลงทุน หรือหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

แบ่งทุนออกเป็นหุ้นละเท่าๆ กัน หุ้นจะต้องมีราคาไม่น้อยกว่าหุ้นละ 5 บาท ต่อ 1 หุ้น

ทุนขั้นต่ำ 15 บาท

ไม่มีการกำหนดทุนขั้นต่ำ

ผู้ถือหุ้นจำกัดความรับผิดชอบเพียงเงินค่าหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ

ผู้ถือหุ้นมี 2 แบบคือ จำกัดความรับผิดชอบ คือรับผิดชอบตามเงินลงทุน และไม่จำกัดความรับผิดชอบ คือรับผิดชอบหนี้สินทั้งหมด

การประชุมสามัญประจำปี จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

ไม่ต้องประชุมหุ้นส่วนประจำปีก็ได้

งบการเงิน ตรวจสอบโดย CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

งบการเงิน ตรวจสอบโดย CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) หรือ TA (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร) สำหรับห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก

อัตราภาษีสูงสุด 20% เท่ากัน

ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นตอนตั้งบริษัทด้วยหรือไม่ ?
logoinflowChat-01_trim

ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัททุกคน ต้องเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ตอนตั้งบริษัทด้วย และถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้น

เด็กเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทได้ไหม ?
logoinflowChat-01_trim

หากเด็กมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบด้วยตนเองได้ สามารถเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทได้

กรรมการบริษัทต้องมีกี่คน ?
logoinflowChat-01_trim

บริษัทจำกัด มีกรรมการตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปจนถึงกี่คนก็ได้ ไม่จำกัดจำนวน

บริษัทมหาชน มีกรรมการมากเท่าไรก็ได้ แต่ห้ามน้อยกว่า 5 คน  

ปกติแล้วหากมีการกำหนดจำนวนกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งกรรมการก็ต้องเป็นไปตามนั้น แต่ถ้าบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการกำหนดว่ากรรมการของบริษัทจะมีกี่คน

1 ใน 3 ของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ต้องเป็นกรรมการตอนตั้งบริษัทด้วยหรือไม่ ?
logoinflowChat-01_trim

1 ใน 3 ของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการตั้งแต่ตั้งบริษัทก็ได้ เว้นเสียแต่ว่าในที่ประชุม เลือกตั้ง ผู้เริ่มก่อตั้งคนนั้นขึ้นเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่แรก  

จดทะเบียนบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติต้องทำอย่างไร ?
logoinflowChat-01_trim

หาก จดทะเบียนบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทยไม่เกิน 49% ถือว่าเป็นบริษัทสัญญาติไทย สามารถประกอบกิจการได้ทุกอย่างตามกฎหมายกำหนด

แต่ถ้าจดทะเบียนบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะถือเป็นบริษัทต่างด้าว ต้องขอใบประกอบธุรกิจต่างด้าว

ทั้งนี้ กรณีที่หุ้นส่วนชาวต่างชาติลงทุนในบริษัทจำกัด ตั้งแต่ 40% แต่ไม่เกิน 50% ของทุนจดทะเบียน หรือหุ้นส่วนที่เป็นชาวต่างชาติลงทุนในบริษัทจำกัดต่ำกว่า 40% ของทุนจดทะเบียน แต่ชาวต่างชาติเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งการแทนบริษัทจำกัด

ให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุน โดยจะต้องให้สอดคล้องกับเงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละราย อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

– สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ

– เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองฐานะการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ

– สำเนาหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น

คำขอ จดทะเบียนบริษัท ต้องยื่นภายในกี่เดือน ?
logoinflowChat-01_trim

คำขอ จดทะเบียนบริษัท ต้องยื่นขอ จดทะเบียนบริษัท ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประชุมตั้งบริษัท

ข้อกำหนดการตั้งชื่อบริษัท เพื่อใช้จดทะเบียนบริษัท ?
logoinflowChat-01_trim

ก่อนจะขอ จดทะเบียนบริษัท เราจะต้องตั้งชื่อบริษัทเสียก่อน ซึ่งควรใช้ชื่อที่สั้นและเข้าใจง่าย รวมถึงไม่ใช้คำหยาบคาย หลีกเลี่ยงชื่อที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ และหน่วยงานราชการ เพราะตามหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล ได้ระบุไว้ว่าจะต้องไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้องดังนี้

– พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน

เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต

– ชื่อประเทศ เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อ และอยู่หน้าคำว่า “จำกัด”

– ชื่อที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของ หรือผู้ดำเนินการ

– ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้อง

มีชื่อบริษัทแล้ว สามารถขอจดทะเบียนบริษัทได้เลยหรือไม่ ?
logoinflowChat-01_trim

หลังจากคิดชื่อบริษัทได้เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องทำการจองชื่อบริษัทให้ผ่านก่อน จึงจะสามารถนำชื่อที่ได้รับอนุญาตไปขอจดทะเบียนบริษัท  

โดยสามารถยื่นจองผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th จากนั้นคลิกที่เมนู “จองชื่อนิติบุคคล”

จองชื่อบริษัทได้ครั้งละกี่ชื่อ ?
logoinflowChat-01_trim

สามารถจองได้ครั้งละ 1 ชื่อ

ใครเป็นผู้ยื่นขอจองชื่อบริษัท ?
logoinflowChat-01_trim

ผู้ที่สามารถยื่นขอจองชื่อนิติบุคคลได้คือ

– ผู้เป็นหุ้นส่วน / ผู้เริ่มก่อตั้ง

– กรรมการ

ในกรณียื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียว สามารถให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้จองชื่อได้ หรือในกรณีจองชื่อนิติบุคคลเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการเป็นผู้จองชื่อได้ แต่บุคคลนั้นต้องเป็นผู้ลงนามในใบอนุมัติจองชื่อดังกล่าว

จองชื่อบริษัทใช้เวลากี่วันจึงรู้ผล ?
logoinflowChat-01_trim

การจองชื่อบริษัทใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ โดยนายทะเบียนจะแจ้งผลการจองกลับมาทาง e-mail หรือผู้ประกอบการสามารถเข้าไปตรวจได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th คลิกที่เมนู “ผลการจองชื่อ”

ชื่อบริษัทที่จองได้แล้ว หากยังไม่ไปขอจดทะเบียนบริษัท จะหมดอายุหรือไม่ ?
logoinflowChat-01_trim

เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบชื่อที่จอง และอนุญาตให้จองได้ ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่นขอ จดทะเบียนบริษัท ให้เสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งอนุญาตจองชื่อผ่าน

ชื่อบริษัทที่จองได้แล้ว แต่ไปยื่นขอจดทะเบียนบริษัทไม่ทัน สามารถใช้ชื่อเดิมได้หรือไม่ ?
logoinflowChat-01_trim

เมื่อชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตแล้วเกิดหมดอายุ เพราะไปขอจดทะเบียนบริษัทเกิน 30 วัน จะยังสามารถใช้ชื่อเดิมได้ หากเช็กแล้วว่าชื่อบริษัทเดิมนี้ยังไม่มีใครนำไปใช้ จากนั้นให้ทำการจองใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเหมือนเดิมทุกอย่างอีกครั้ง

สถานที่เช่าใช้จดทะเบียนบริษัทได้หรือไม่ ?
logoinflowChat-01_trim

สถานที่เช่าสามารถนำมาใช้จดทะเบียนได้ แต่ต้องใช้เอกสารสัญญาเช่า บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า โดยทำสัญญาเช่าให้ชัดเจน แต่ถ้าเป็นเจ้าของเองก็ต้องทำหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ  

ต้องมีตรายางเพื่อใช้ในการจดทะเบียนบริษัทหรือไม่ ?
logoinflowChat-01_trim

เนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีกำหนดว่าต้องมีตรายางหรือตราประทับ ดังนั้น ในการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทจะมีตรายางหรือตราประทับหรือไม่ก็ได้

จดทะเบียนบริษัทจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
logoinflowChat-01_trim

บริษัทจำกัด ใช้เอกสารในการจดทะเบียน ดังนี้

1.คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

2.แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

3.รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)

4.รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)

5.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

6.สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

7.สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

8.สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)

9.หลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

10.กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทไม่ถึง 50% ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

11.แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ

12.แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง

13.สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน

14.สำเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้เอกสารในการจดทะเบียน ดังนี้

1.รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ลงนาม และผูกพันห้างหุ้นส่วนจำกัด

2.จำนวนเงินทุนจดทะเบียน

3.สถานที่ตั้งต้องระบุชัดเจน ละเอียดครบถ้วน

4.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการ

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

จดทะเบียนบริษัทที่ไหนได้บ้าง ?
logoinflowChat-01_trim

สามารถขอจดทะเบียนด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ (E-registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า dbd.go.th ได้ หรือยื่นขอจดทะเบียนรูปแบบเอกสารได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขตใกล้บ้าน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ สำหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในกรุงเทพฯ ได้แก่

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) โทร.0 2446 8160-67, 69

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) โทร.0 2618 3340-41

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) โทร.0 2276 7253, 55, 56, 59, 66

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) โทร.0 2234 2951-3

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) โทร.0 2348 3803-5

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) โทร.0 2143 7921-2   

ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0 2547-5155

และเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน พร้อมกับมอบหนังสือรับรองให้แล้ว แสดงว่าบริษัทได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อย 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดเท่าไร ?
logoinflowChat-01_trim

บริษัทจำกัด

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ500       บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน บริษัทจำกัด5,000    บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด1,000    บาท
ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท200       บาท
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน100       บาท
ค่าอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ200      บาท
ค่าอากรแสตมป์หนังสือจดทะเบียน200       บาท
รวมเป็นเงิน 6,200 บาท ทั้งนี้ อาจมีค่าตรวจเอกสารเพิ่มเติม 50 บาท
วันที่ไปยื่นจดทะเบียนเตรียมเอกสารไปไม่ครบ จะถือว่าคำขอจดทะเบียนนั้นเป็นโมฆะหรือไม่ ?
logoinflowChat-01_trim

คำขอจดทะเบียนที่ได้ทำเรื่องขอจดทะเบียนไปแล้ว แต่เอกสารนำไปไม่ครบ คำขอนั้นจะยังคงอยู่ไม่ถือเป็นโมฆะ เจ้าของกิจการสามารถจัดเตรียมเอกสารให้ครบแล้วนำมายื่นใหม่ได้

จดทะเบียนบริษัททำด้วยตนเอง หรือจ้างบริษัทรับจดทะเบียนดีกว่า ?
logoinflowChat-01_trim

เจ้าของกิจการสามารถจดทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ (E-registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า dbd.go.th หรืออาจจัดเตรียมเอกสารและไปยื่นด้วยตนเองก็ได้ แต่อาจจะวุ่นวายเพราะต้องกรอกข้อมูลหลายขั้นตอน ซึ่งถ้าผู้ประกอบการไม่อยากเสียเวลาหรือไม่อยากวุ่นวายในขั้นตอนและเอกสาร ก็สามารถจ้างสำนักงานบัญชีให้ทำเรื่องยื่นขอจดทะเบียนบริษัทให้ได้เช่นกัน

เมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว จะต้องเสียภาษีอย่างไร ?
logoinflowChat-01_trim

เมื่อจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบของนิติบุคคล จะต้องเสียภาษีตามภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งถ้าเป็นบริษัททั่วไป จะเสียภาษีอยู่ในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าหากเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท จะได้รับสิทธิ์เสียภาษีรูปแบบ SMEs ดังนี้

กำไร 300,000 บาทแรก

ยกเว้นภาษี

กำไร 300,001 – 3 ล้าน

ภาษี 15%

กำไรมากกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป

ภาษี 20%

อ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ “แนวทางวางแผนภาษีนิติบุคคล” คลิกที่นี่

text ...

วางเรื่องวุ่นๆของบัญชีภาษีไว้กับเรา แล้วเพิ่มเวลาชีวิตของคุณตอนนี้

inflowaccount.co.th