Blog

บทความแนะนำ

บทความทั้งหมด

เปลี่ยนรายจ่ายคลินิกทันตกรรมที่ไม่มีบิล

7 สูตรสำเร็จ เปลี่ยนรายจ่ายคลินิกทันตกรรมที่ไม่มีบิล ให้ใช้ประโยชน์ทางภาษีได้

รายจ่ายของคลินิกทันตกรรมสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ แต่ประเด็นสำคัญคือต้องมีใบเสร็จรับเงิน บิล หรือใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง จึงจะสามารถนำมาใช้ได้ โดย

Read More »
ค่าเสื่อมอุปกรณ์หมอฟัน

เปิดคลินิกต้องรู้! ค่าเสื่อมอุปกรณ์หมอฟัน หักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ต่างกัน

เมื่อเจ้าของธุรกิจดำเนินกิจการจนมีรายได้ถึงเกณฑ์ ก็ย่อมมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ซึ่งนำค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด มาลดหย่อนภาษีได้แตกต่างกัน ขึ้นอย

Read More »
ภาษีค่าเช่าคลินิกทันตกรรม

อย่ามองข้าม! ค่าเช่าสถานที่คลินิกทันตกรรม มีผลทางภาษี

โดยพื้นฐานสำหรับทันตแพทย์ที่ต้องเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นคลินิกทันตกรรมของตนเอง ตามหลักการเมื่อทันตแพทย์มีการทำสัญญาหรือตกลงกับสถานพยาบาลเป็นลายลักษณ์อั

Read More »
คลินิกทันตกรรมยื่นประกันสังคม

คลินิกทันตกรรม มีพนักงานยื่นแค่ประกันสังคมพอไหม?

โดยปกติเมื่อธุรกิจไม่สามารถดำเนินกิจการได้ด้วยตัวคนเดียว ต้องมีการจ้างพนักงานประจำ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาที่จ้างลูกน้องมาทำงานให้ หรือเป็นเจ้าของธุรก

Read More »

หลักฐานการสอบบัญชี จำเป็นต่อบริษัทอย่างไร

หน้าที่ของบริษัทนิติบุคคลเมื่อต้องจัดทำบัญชี ก็จำเป็นต้องเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัทเอาไว้ตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี นอกจากนี้ทุกๆ ปี เอกสารของกิจการก็จ

Read More »
สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ไม่ตรงกับรายงาน ทำไงดี! เสี่ยงถูกตรวจสอบ?

ในโลกของการทำธุรกิจ ปัญหาเปรียบดังอุปสรรคที่มีไว้ให้ผู้ประกอบการแก้ไข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สร้างความแข็งแกร่งและประสบการณ์ สะสมชั่วโมงบินเพื

Read More »
รายได้เกิน 1.8 ล้าน เสียภาษีเท่าไหร่

รายได้เกิน 1.8 ล้าน เสียภาษีเท่าไหร่ พร้อมวิธีคำนวณภาษีย้อนหลัง

รายได้เกิน 1.8 ล้าน เสียภาษีเท่าไหร่ … เนื่องจากธุรกิจค้าขายและบริการที่ดำเนินกิจการมานาน ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อยู่แล้ว และม

Read More »
เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท

วิธีการ… เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท

อย่างที่ทราบกันดีว่า ธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะนิยมเลือกรูปแบบ “บริษัทจำกัด” มากที่สุด และรองลงมาคือ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” ดังนั้น สำหรับกิ

Read More »
เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น มีขั้นตอนอย่างไร และจำเป็นต้องแจ้งใคร

ขึ้นชื่อว่าธุรกิจ เมื่อมีการลงทุนร่วมกัน การจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด เพื่อแสดงความโปร่งใส และการดำเนินกิจการจะได้เข้าระ

Read More »
ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้

ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้ กิจการจด VAT ต้องทำเมื่อไหร่ และจัดทำอย่างไร

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือเมื่อมีการซื้อขายหรือบริการ จะต้องออกใบกำกับภาษี และหากมีการเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขาย หรืออื่นๆ

Read More »
ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี แบบเต็มรูป VS อย่างย่อ ใช้หักภาษีต่างกันอย่างไร

จากสถิติพบว่าธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะช่วยทำให้เสียภาษีน้อยลง เพราะคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิ หากกิจการมีต้นทุน ค่าใช้จ่ายสูงก็นำมาหักเป็นค่าใช้จ่

Read More »
ปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงิน บริษัทเปิดใหม่จำเป็นต้องจ้างหรือไม่

ปิดงบการเงิน …เมื่อความมั่นคงในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา หากพอมีลู่ทางก็มักเลือกทำธุรกิจเป็นของตนเอง จึงทำให้มีบริษัทเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก

Read More »
กระบวนการสอบบัญชี

บริษัทต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เมื่อเข้าสู่… กระบวนการสอบบัญชี

วัฏจักรของการดำเนินธุรกิจรูปแบบนิติบุคคลตามกฎหมายกำหนด คือเมื่อมีการขายย่อมมีรายได้ นำมาจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน และเข้าสู่ กระบวนการสอบบัญชี ตรวจสอบงบ

Read More »
ภาษ๊หัก ณ ที่จ่าย คลินิกทำฟัน

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับทันตแพทย์และคลินิกทำฟัน

ต้องยอมรับว่าธุรกิจทันตกรรม เป็นธุรกิจที่ทันตแพทย์และหลายๆ คนที่ทำธุรกิจนี้ มีการเปิดเป็นคลินิกแต่มักมองข้ามในเรื่องของภาษี โดยเฉพาะ “ภาษีหัก ณ ที่จ่า

Read More »
จดภาษีมูลค่าเพิ่มคลินิกทันตกรรม

เปิดคลินิกทำฟัน จำเป็นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

เมื่อคิ้วเปรียบเหมือนมงกุฎของใบหน้า สุขภาพฟันที่ดีก็เหมือนความงามบนใบหน้าที่สร้างความประทับใจเมื่อแรกเห็นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงอาจทำให้การดูแลรักษาฟัน

Read More »
รูปแบบจดบริษัทที่เหมาะกับคลินิกทันตกรรม

“คณะบุคคล-หสม.-บจก.-หจก.-หสน.” แบบไหนเหมาะกับคลินิกทันตกรรม

หากเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากเปิดคลินิกทันตกรรม ก็จำเป็นต้องหาหุ้นส่วนที่เป็นทันตแพทย์มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเข้ามาร่วมหุ้นด้วย แต่ต้องมาพร้อมกับคว

Read More »
วางแผนภาษีหลังคลินิกทันตกรรมจดบริษัท

แนวทางวางแผนภาษี…หลังคลินิกทันตกรรมจดบริษัทนิติบุคคล

การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท รวมถึงทันตแพทย์ที่เปิดคลินิกทันตกรรมและจดทะเบียน

Read More »
ขอใบอนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม

เปิดคลินิกทันตกรรม… ต้องขอใบอนุญาตด้วยหรือ?

คลินิกทันตกรรม เป็นอีกหนึ่งธุรกิจในสายงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งผู้เสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาและที่จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลให้ความสนใจ แต่ก่อนท

Read More »
วางแผนก่อนเปิดคลินิกทันตกรรม

ไม่อยากพลาด…วางแผนให้ดีก่อนเปิดคลินิกทันตกรรม

เชื่อว่าทุกคนย่อมต้องการความมั่นคงในหน้าที่การงาน การดำรงชีวิตที่มีเสถียรภาพ จึงเป็นที่มาให้ผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่วงการทำธุรกิจนานาประเภท จับจองแลนด์มาร

Read More »
หมอฟันถูกสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

จุดเสี่ยง! หมอฟันเปิดคลินิก อาจถูกสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับในเรื่องของภาษี คือเรื่องของการยื่นภาษีผิดพลาด โดยเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มักยังไม่เข้าใจเรื่องการจัดเก็บภาษีตามลักษณะการประกอบอาชีพข

Read More »
ภาษีบุคคลธรรมดาคลินิกทันตกรรม

วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคลินิกทันตกรรม

อาชีพที่เรียกว่ามีรายได้จากหลายช่องทาง ต้องนำมาเข้าเงินได้พึงประเมินหลายประเภท จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการเสียภาษีมากที่สุดคืออาชีพ “แพทย์” โดยเฉพาะท

Read More »