Blog

บทความแนะนำ

บทความทั้งหมด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน จำเป็นต้องทำหรือไม่

การดำเนินงานของบริษัทนิติบุคคล กฎหมายกำหนดว่าต้องส่งข้อมูลการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนั้น กิจการต้องทำรายงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งหลักๆ ประ

Read More »
รายได้เกิน 1.8 ล้าน ไม่ได้จด VAT

ระวัง! ภาษีย้อนหลัง… รายได้เกิน 1.8 ล้าน แต่ไม่ได้จด VAT

หากธุรกิจเปรียบเสมือนร่างกาย รายได้ก็คืออาหารเพื่อเลี้ยงชีพ และเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ ภาษีย่อมเปรียบเสมือนลมหายใจของเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่สามารถตัดออกจาก

Read More »
ทะเบียนพาณิชย์

ทำไมต้องจด ทะเบียนพาณิชย์ และใครบ้างที่ต้องจด

นอกจากการจดทะเบียนนิติบุคคล จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจแบบจริงจังแล้ว การจด ทะเบียนพาณิชย์ ก็เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งสำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายประ

Read More »
กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อถูก กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

สาเหตุที่ผู้มีรายได้มักถูก กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งใจหลีกเลี่ยงไม่ยื่นภาษี หรือการยื่นภาษีผิดพลาดด้วยความไม่ชำนาญ โดยหลั

Read More »
จดบริษัทด้วยตนเอง

จดบริษัทด้วยตนเอง ทำได้ง่ายนิดเดียว…จริงหรือ?

จดบริษัทด้วยตนเอง ทำได้ง่ายนิดเดียวจริงหรือ… นอกจากความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่สร้างได้จากการวางแผนบริหารงานอย่างมีระบบแล้ว ความเชื่อมั่นทางธุรกิจใ

Read More »
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

เช็กเลย! จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทำเองได้หรือไม่

ส่วนใหญ่การเริ่มต้นทำธุรกิจรูปแบบนิติบุคคล เจ้าของธุรกิจมักนิยมจดทะเบียนบริษัทประเภท “บริษัทจำกัด” และ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ประเภท “ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Read More »
ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วน แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ

บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินคำว่า “บริษัทนิติบุคคล” ซึ่งหมายถึง เจ้าของธุรกิจที่เสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา ได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายกำหนดและเสียภาษีรูปแบบนิต

Read More »
ควรจดทะเบียนบริษัทหรือไม่

ควรจดทะเบียนบริษัทหรือไม่ ตัดสินใจยังไง ที่นี่มีคำตอบ

ผลพวงของการทำธุรกิจที่ทุกคนคาดหวังก็คือ “กำไร” เมื่อทำแล้วต้องมีกำไร ซึ่งมีหลายรายที่ล้มเลิกกิจการเนื่องจากไม่มีกำไรแถมขาดทุน แต่หลายรายก็สามารถดำเนิน

Read More »
งบทดลอง

งบทดลอง คืออะไร ทำไมต้องทำ?

การจัดทำบัญชีจะไม่สมบูรณ์ได้เลย หากขาดการทำ งบทดลอง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดทำบัญชีที่สำคัญ เพราะ งบทดลอง คือรายงานทางบัญชีที่สรุปผลรวมของการบันทึก

Read More »

การจัดทำ หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายบางอย่าง หรือค่าบริการต่างๆ กิจการผู้จ่ายเงินจะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ส่วนหนึ่งตามอัตราภาษีแต่ละประเภท ก่อนจ่ายเงินให้กั

Read More »
หุ้นส่วน

หุ้นส่วน แบบไหนที่ควรมี ก่อนตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท  

หลายคนที่คิดทำธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเลือกบริหารงานเพียงคนเดียว มักไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งอนาคตเมื่อถึงวันที่ต้องเข้าสู่ระบบนิติบุคคล คือมีการจดทะเบียนบริษัท

Read More »
ภาษีขายของออนไลน์

ล้วงเทคนิควางแผน… ภาษีขายของออนไลน์

บ่อยครั้งที่เรามักพูดถึง ภาษีขายของออนไลน์ เพราะเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากในยุคนี้ เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากและรวดเร็วที่สุด เ

Read More »
ทำบัญชีบริษัทเอง

จดบริษัทใหม่… ทำบัญชีบริษัทเอง ง่ายจริง? 

จากกิจการที่บริหารงานเพียงคนเดียว ทำบัญชีเอง อย่างง่ายๆ เพื่อยื่นภาษีแบบบุคคลธรรมดา เมื่อจดทะเบียนบริษัทก้าวเข้าสู่รูปแบบนิติบุคคล การ ทำบัญชีบริษัทเอ

Read More »
จดทะเบียนเพิ่มสาขา

เมื่อไหร่ที่กิจการควร จดทะเบียนเพิ่มสาขา และต้องทำอย่างไร  

“กิจการจะต้อง จดทะเบียนเพิ่มสาขา เมื่อมีสถานประกอบการมากกว่า 1 แห่ง” ทุกการลงมือทำไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ย่อมมีจุดหมายปลายทางคือความสำเร็จ ไม่เว้นแม้แต

Read More »
จดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติ

จดทะเบียนบริษัทผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องทำอย่างไร

การเริ่มต้นธุรกิจที่มีการจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สำหรับบริษัทจำกัดจะต้องมีผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3

Read More »
ยื่นภาษีออนไลน์

10 Step ยื่นภาษีออนไลน์ บุคคลธรรมดา ระบบ E-Filing โฉมใหม่

ในขณะที่การ ยื่นภาษีออนไลน์ กำลังคึกคักอยู่ในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นฤดูกาลยื่นภาษีบุคคลธรรมดาปี 2564 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านระบบ E-F

Read More »
บริษัทตรวจสอบบัญชี

บริษัทตรวจสอบบัญชี แบบไหนที่กิจการควรเลือกใช้บริการ

โดยปกตินอกจากบริษัทนิติบุคคลจะต้องทำบัญชี ปิดงบการเงินแล้ว ก่อนยื่นภาษีต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลการเงินเป็นประจำทุกปีด้วย

Read More »
ผู้สอบบัญชี

กิจการที่ต้องมี ผู้สอบบัญชี และการเลือกผู้สอบบัญชี

ด้วยข้อกฎหมายที่กำหนดว่า เมื่อกิจการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงิน โดยงบการเงินดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นจา

Read More »
งบแสดงฐานะการเงิน

จุดเปลี่ยน! จากภาพสะท้อน งบแสดงฐานะการเงิน

แม้ว่าการเริ่มต้นธุรกิจและได้มีการจดทะเบียนบริษัท จะมีข้อกำหนดต่างๆ ที่ยุ่งยาก และมีขั้นตอนมากขึ้น ทำให้เจ้าของกิจการจำเป็นต้องบริการจัดการอย่างรอบคอบ

Read More »
งบการเงินคือ … อะไร??

ผลลัพธ์ของการทำบัญชี… งบการเงินคือ ??

งบการเงินคือ … อะไร?? ผลลัพธ์ของการทำบัญชี ก็คือชุดของข้อมูลที่ทำให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของการดำเนินกิจการของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ งบก

Read More »