Blog

บทความแนะนำ

บทความทั้งหมด

บัญชีร้านขายของชำ

เปิดข้อมูลการจัดทำ… บัญชีร้านขายของชำ

บัญชีร้านขายของชำ …การดำเนินธุรกิจของเจ้าของร้านชำในทุกวันนี้ การซื้อขายของมักมีการจัดเก็บข้อมูลการซื้อขายของหน้าร้าน หรือการคำนวณเงินต่างๆ โดยก

Read More »
ภาษีร้านขายของชำ

รู้ก่อนสาย…เรื่อง ภาษีร้านขายของชำ

ภาษีร้านขายของชำ  …เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จึงทำให้คนในสังคมต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบัน และก

Read More »
ทำบัญชีคลินิกเสริมความงาม

เปิดวิธี ทำบัญชีคลินิกเสริมความงาม ช่วยประหยัดภาษี

ทำบัญชีคลินิกเสริมความงาม …ใครๆ ต่างก็ยอมรับว่าธุรกิจเสริมความงามเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงให้กับเจ้าของธุรกิจ จนมีผู้คนสนใจเปิดคลินิกเสริมความง

Read More »
การเสียภาษีคลินิกเสริมความงาม

วางแผน การเสียภาษีคลินิกเสริมความงาม

การเสียภาษีคลินิกเสริมความงาม …การประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงาม สามารถทำได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และแบบจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แต่แนวทางการบริหาร

Read More »
คลินิกเสริมความงามยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขลักษณะใด คลินิกเสริมความงามยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

คลินิกเสริมความงาม เปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะสำหรับคนรักสุขภาพและความสวย ซึ่งการเลือกเดินเข้าคลินิกเสริมความงามแต่งแต้มเติมสวยให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นกา

Read More »
การบันทึกบัญชีต้นทุนการเกษตร

การบันทึกบัญชีต้นทุนการเกษตร ทำอย่างไร

การบันทึกบัญชีต้นทุนการเกษตร  …ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างรายได้หลักให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีทรัพยากรและศักยภาพ

Read More »
ภาษีธุรกิจเกษตร

เกษตรกรต้องเสีย ภาษีธุรกิจเกษตร หรือไม่

ประเทศไทยมีรากฐานทางด้านการเกษตรมาอย่างยาวนาน ซึ่งในอดีตเกษตรกรจะไม่มีต้นทุนทางการทำเกษตรมากนักและไม่มีการใช้สารเคมี แต่ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีการ

Read More »
บัญชีการเกษตร

ความจำเป็นเกี่ยวกับระบบ บัญชีการเกษตร

ปกติผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรไม่ค่อยมีการรวบรวมและจดบันทึกรายการทางบัญชีมากนัก ส่วนใหญ่จะทำเป็นระบบซื้อมาขายไปจนทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวี

Read More »
บัญชีวัสดุก่อสร้าง

แนวทางวางแผนการทำ บัญชีวัสดุก่อสร้าง

สิ่งที่สำคัญในการวางแผนการทำ บัญชีวัสดุก่อสร้าง คือเรื่องของสต็อก หากกิจการมีการจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระเบียบ และทำข้อมูลระบบบัญชีและงานภาษีให้ถูกต้อง

Read More »
ร้านวัสดุก่อสร้าง   

วิธีจัดการรายรับ-รายจ่าย กับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้านวัสดุก่อสร้าง

จุดหมายปลายทางที่ธุรกิจ ร้านวัสดุก่อสร้าง หรือแม้แต่ธุรกิจอื่นๆ ต้องการ ย่อมคือ “กำไร” แต่กำไรก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากรายรับหักลบด้วยรายจ่าย (ต้นทุน)

Read More »
การเสียภาษีร้านวัสดุก่อสร้าง

การเสียภาษีร้านวัสดุก่อสร้าง

หากจะพูดถึงหลัก การเสียภาษีร้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งความจริงแล้วคล้ายกับภาษีของธุรกิจค้าขายอื่นๆ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง จำเป็นต้องวางแผนก่

Read More »
วิธีจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่า

เปิดตำรา… วิธีจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่า มีอะไรบ้าง

วิธีจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่า …อาชีพรับซื้อและขายของเก่า ดูเหมือนว่าจะเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ง่ายๆ สบายๆ แต่ความจริงแล้วการจะประกอบอาชีพนี้ต้อ

Read More »
ทำบัญชีร้านรับซื้อของเก่า

วางแผนการ ทำบัญชีร้านรับซื้อของเก่า

ทำบัญชีร้านรับซื้อของเก่า …เนื่องจากของเก่า เช่น พลาสติก ขวด เศษโลหะต่างๆ ที่ถูกทิ้งจากผู้ใช้ส่วนหนึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ อีกทั้งยังทำให้เศษขยะ

Read More »
ภาษีร้านรับซื้อของเก่า

เล่าสู่กันฟัง ทำไมต้องเสีย ภาษีร้านรับซื้อของเก่า

ภาษีร้านรับซื้อของเก่า …เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่าจำนวนมาก มีแบบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงินลงทุนด้วย เช่น

Read More »
บัญชีฟรีแลนซ์

รับงานฟรีแลนซ์ จำเป็นต้องจ้างทำ บัญชีฟรีแลนซ์ หรือไม่

บัญชีฟรีแลนซ์ …ในยุคสมัยที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน การใช้ชีวิต รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มีความรุนแรงมากขึ้นในทุ

Read More »
ฟรีแลนซ์หักภาษี ณ ที่จ่าย

ทำงาน ฟรีแลนซ์หักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

เนื่องจากงานฟรีแลนซ์เป็นงานบริการ จึงต้องมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่ง ฟรีแลนซ์หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยจะต้อ

Read More »
ฟรีแลนซ์ควรจดบริษัท

ฟรีแลนซ์ควรจดบริษัท เพิ่มเลเวลทางธุรกิจเมื่อไหร่

ฟรีแลนซ์ควรจดบริษัท เมื่อไหร่ …ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากที่ออกจากงานประจำ แล้วรับงานลักษณะเป็นฟรีแลนซ์ โดยรับงานเป็นครั้งคราวไม่ได้ประจำกับบริษัทใ

Read More »
บัญชีบริษัทโฆษณา

ทำ บัญชีบริษัทโฆษณา เริ่มต้นอย่างไรดี

บัญชีบริษัทโฆษณา …ผู้ประกอบการที่รับจ้างทำโฆษณาหรือตัวแทนโฆษณา ควรมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย เข้ากับทุกยุคสมัย และสามารถนำความรู้เรื่องเทคโนโลยีมาพัฒ

Read More »

บริษัท โฆษณาหัก ณ ที่จ่าย อย่างไร

โฆษณาหัก ณ ที่จ่าย …ปัจจุบันบริษัทโฆษณาหรือบริษัท Agency โฆษณา มีหลากหลายรูปแบบให้เจ้าของธุรกิจแบรนด์ต่างๆ เลือกใช้บริการมากมาย ด้วยความสามารถขอ

Read More »

ภาษีโฆษณา ที่บริษัทโฆษณาหนีไม่พ้น

ภาษีโฆษณา …การปรับตัวและการทำโฆษณาในทุกวันนี้ ต้องแข่งขันกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความรวดเร็ว ผู้ผลิตสื่อโฆษณาจำเป็นต

Read More »
โกงภาษี

ข้อควรระวัง! จ้างสำนักงานบัญชี โกงภาษี กิจการ

แม้ว่าธุรกิจที่มีการจดบริษัทเป็นนิติบุคคล และตามกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการทำบัญชีภาษี เพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าหากเป็นกิจการขนาดย่อมก็มักจ้าง

Read More »