Blog

บทความแนะนำ

บทความทั้งหมด

ภาษีบุคคลธรรมดาคลินิกทันตกรรม

วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับคลินิกทันตกรรม

อาชีพที่เรียกว่ามีรายได้จากหลายช่องทาง ต้องนำมาเข้าเงินได้พึงประเมินหลายประเภท จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการเสียภาษีมากที่สุดคืออาชีพ “แพทย์” โดยเฉพาะท

Read More »
จดบริษัทคลินิกทันตกรรม

เปิดคลินิกทันตกรรม… จดบริษัทดีหรือไม่

ปัญหาสำคัญสำหรับทันตแพทย์ หรือหมอฟันของเราเมื่อเปิดคลินิก มักเกิดคำถามว่าจำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลหรือไม่ เพราะจะเห็นว่าคลินิกทันตกรรมจะย

Read More »
คำนวณภาษีหมอฟัน

สูตร(ไม่)ลับวิธีคำนวณภาษีฉบับหมอฟัน

รูปแบบการเสียภาษีหลักๆ แบ่งออกเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งความแตกต่างเรื่องการคำนวณภาษีสำหรับคลินิกทันตกรรมรูปแบบบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลคือ ภาษีเง

Read More »
E-PAYMENT

ทางออก…คลินิกหมอฟัน รู้ทัน! ภาษี E-PAYMENT

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำ ทุกการทำธุรกรรมก็ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการทำธุรกรรมผ่านระบบ E-PAYMENT เป็นระบบที่สามารถโอนเงิน ชำระเงินผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ

Read More »
ภาษีทันตกรรม

ภาษีทันตกรรมที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจเปิดคลินิก

หากใครมองว่า… ภาษีเปรียบดังอุปสรรคที่อาจทำให้การทำธุรกิจเติบโตช้าลงเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ทำให้เลิกล

Read More »
ความน่าเชื่อถือของบริษัท

ความน่าเชื่อถือของบริษัท จากการตรวจสอบบัญชี

ความน่าเชื่อถือของบริษัท อาจสร้างได้จากหลายๆ วิธีการ แต่มีส่วนน้อยมากที่จะให้ความสำคัญกับการสร้าง ความน่าเชื่อถือของบริษัทจากการตรวจสอบบัญชี เพราะนอกจ

Read More »
คุณภาพการสอบบัญชี

คุณภาพการสอบบัญชี จากนวัตกรรมตรวจสอบบัญชีของบริษัท

การตรวจสอบบัญชี คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีทุกๆ ปี ประกอบการนำส่งงบการเงินของกิจการ ซึ่งตลอดมาการตรวจสอบบัญชีจะเป็นการทำงานในลักษณะการสุ่ม

Read More »
ผู้ตรวจสอบบัญชีมีกี่ประเภท

ผู้ตรวจสอบบัญชีมีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร และหลักการเลือกใช้บริการ

ผู้ตรวจสอบบัญชีมีกี่ประเภท … เชื่อว่าผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการมานาน หรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่คงทราบดีอยู่แล้วว่า เมื่อใดที่มีการจดทะเบียนนิติบุคค

Read More »
บัญชีเงินเดือน

บัญชีเงินเดือน ที่เจ้าของกิจการควรรู้

เพราะทุกกิจการขาดการทำบัญชีไม่ได้ ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่กิจการมีการจ้างพนักงาน เรื่องแรกที่ผู้ประกอบกิจการควรรู้สำหรับการทำบัญชี คือเรื่อง บัญชีเงินเดือน

Read More »
จดทะเบียนนิติบุคคล

“บริษัทจำกัด – ห้างหุ้นส่วนจำกัด – ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล” ต่างกัน! จดทะเบียนนิติบุคคล แบบไหนดี

การทำธุรกิจเมื่อมาถึงจุดที่เริ่มเติบโต ย่อมต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีรายได้และรายจ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากที่เคยบริหารเพียงคนเดียวแบบบุคคลธรร

Read More »
รายงานภาษีซื้อภาษีขาย

รายงานภาษีซื้อภาษีขาย คืออะไร จำเป็นต้องทำจริงหรือ

เมื่อใดที่กิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จำเป็นต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) พร้อมกับแนบเอกสารที่ขาดไม่ได้คือ รายงานภาษีซื้อภาษีขาย และถ้าหาก

Read More »
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ไม่ต้องส่ง(สรรพากร) แต่ต้องทำ?

เมื่อพูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากเรื่องของการจัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายแล้ว จะไม่พูดถึง รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ก็คงไม่ได้ เพราะมีความสำคัญต่อผู้จดทะเ

Read More »
บัญชีรายรับรายจ่าย

หลักการทำ บัญชีรายรับรายจ่าย ที่ถูกต้อง

บัญชีรายรับรายจ่าย …ในยุคที่การค้าขายโดยเฉพาะค้าขายสินค้าออนไลน์ เป็นอาชีพอันดับต้นๆ ที่ใครต่างก็อยากเข้ามาสู่วงการค้าขายนี้ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อม

Read More »
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน จำเป็นต้องทำหรือไม่

การดำเนินงานของบริษัทนิติบุคคล กฎหมายกำหนดว่าต้องส่งข้อมูลการเงินให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนั้น กิจการต้องทำรายงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งหลักๆ ประ

Read More »
รายได้เกิน 1.8 ล้าน แต่ไม่ได้จด VAT

ระวัง! ภาษีย้อนหลัง… รายได้เกิน 1.8 ล้าน แต่ไม่ได้จด VAT

หากธุรกิจเปรียบเสมือนร่างกาย รายได้ก็คืออาหารเพื่อเลี้ยงชีพ และเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ ภาษีย่อมเปรียบเสมือนลมหายใจของเจ้าของธุรกิจ ที่ไม่สามารถตัดออกจาก

Read More »
ทะเบียนพาณิชย์

ทำไมต้องจด ทะเบียนพาณิชย์ และใครบ้างที่ต้องจด

นอกจากการจดทะเบียนนิติบุคคล จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจแบบจริงจังแล้ว การจด ทะเบียนพาณิชย์ ก็เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งสำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายประ

Read More »
กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อถูก กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง

สาเหตุที่ผู้มีรายได้มักถูก กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งใจหลีกเลี่ยงไม่ยื่นภาษี หรือการยื่นภาษีผิดพลาดด้วยความไม่ชำนาญ โดยหลั

Read More »
จดบริษัทด้วยตนเอง

จดบริษัทด้วยตนเอง ทำได้ง่ายนิดเดียว…จริงหรือ?

จดบริษัทด้วยตนเอง ทำได้ง่ายนิดเดียวจริงหรือ… นอกจากความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่สร้างได้จากการวางแผนบริหารงานอย่างมีระบบแล้ว ความเชื่อมั่นทางธุรกิจใ

Read More »
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

เช็กเลย! จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทำเองได้หรือไม่

ส่วนใหญ่การเริ่มต้นทำธุรกิจรูปแบบนิติบุคคล เจ้าของธุรกิจมักนิยมจดทะเบียนบริษัทประเภท “บริษัทจำกัด” และ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ประเภท “ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Read More »
ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วน แบบไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ

บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินคำว่า “บริษัทนิติบุคคล” ซึ่งหมายถึง เจ้าของธุรกิจที่เสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา ได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายกำหนดและเสียภาษีรูปแบบนิต

Read More »
ควรจดทะเบียนบริษัทหรือไม่

ควรจดทะเบียนบริษัทหรือไม่ ตัดสินใจยังไง ที่นี่มีคำตอบ

ผลพวงของการทำธุรกิจที่ทุกคนคาดหวังก็คือ “กำไร” เมื่อทำแล้วต้องมีกำไร ซึ่งมีหลายรายที่ล้มเลิกกิจการเนื่องจากไม่มีกำไรแถมขาดทุน แต่หลายรายก็สามารถดำเนิน

Read More »